Fitness

Szkolenia/zajęcia grupowe/zajęcia indywidualne z użycia odważników Kettlebell

Celem zajęć jest nabycie lub aktualizacja wiedzy i umiejętności w zakresie ćwiczeń z wykorzystaniem programowania treningu z odważnikami kulowymi (Kettlebells).

Nauczysz się jak w poprawny sposób wykonać:

Deadlift

Swing

Clean

Press

Snatch

Goblet Squat

Front Squat

Bent Press

Windmill

Arm Bar

Arm Bar Press

Turkish Get UpSzkolenia/zajęcia grupowe/zajęcia indywidualne z użycia sztangi (Barbell)

Celem zajęć jest nabycie lub aktualizacja wiedzy i umiejętności w zakresie ćwiczeń oraz programowania treningu z wykorzystaniem trójboju siłowego oraz ćwiczeń pomocniczych i akcesoryjnych:

Front Squat

Zercher Squat

Back Squat High Bar

Back Squat Low Bar

Bench Press

Dedalift

Sumo Deadlift

Military Press

Good MorningSzkolenia/zajęcia grupowe/zajęcia indywidualne z zakresu ćwiczeń obejmujących pracę z własnym ciężarem ciała Bodyweight

Celem zajęć jest nabycie lub aktualizacja wiedzy i umiejętności w zakresie ćwiczeń i programowania treningu z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała oraz ćwiczeń pomocniczych i mobilnościowych:

One-Arm Pushup

One-Arm One-Leg Pushup

Hanging Leg Raise

Pistol Squat

Handstand Pushup

Tactical Pull-UpSzkolenia/zajęcia grupowe/zajęcia indywidualne z zakresu Mobility